Pozyskaj dotację na innowacje!

Kwota dotacji to od 1 miliona złotychdo 50 milionów złotych*.

SPRAWDŹ!
Icon

*wartości szacunkowe

Fundusze Europejskie

dla Nowoczesnej Gospodarki - Ścieżka SMART

Pozyskaj fundusze na innowacje w swojej firmie.

Dotację można pozyskać na innowacje na skalę krajową.


Nabór do ścieżki SMART trwa w trybie naborów realizowanych przez cały rok. O dofinansowanie mogą się starać WSZYSTKIE firmy prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warto działać sprawnie, ponieważ środki mogą się stosunkowo szybko wyczerpać.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Prace B+R

W ramach prac badawczo-rozwojowych możemy opłacić m. in.: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z kosztami personelu, zlecenie badań firmom zewnętrznym i wykorzystanie infrastruktury badawczej.

Wdrożenie innowacji

Zakup lub leasing środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych,nabycie robot i materiałów budowlanych.

Moduły opcjonalne

Infrastruktura B+R: stworzenie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego


Moduł Cyfryzacja: zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego, zaplanowanie i wdrożenie cyfryzacji


Moduł internacjonalizacja: Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej


Moduł Kompetencje: doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, nabywanie kwalifikacji


Moduł Zazielenienie: działania mające na celu usprawnienie gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń 

IconIconIcon

Dofinansowanie musimy przeznaczyć na jeden z dwóch modułów:

(dla dużych firm oba moduły są obowiązkowe)

Poziom dofinansowania wynosi do 80%!

Kliknij przycisk obok i dowiedz się więcej, ile wkładu własnego musisz posiadać, aby zrealizować warunki otrzymania dotacji.

SPRAWDŹ!

Krótki opis konkursu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ścieżka SMART

Kompleksowe wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji w oparciu na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może maksymalnie składać się z 7 modułów.


Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły, tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowanie niezależnie.

Icon

Kim jesteśmy?

Średnia ocena w Bazie Usług Rozwojowych: 4,95


Ilość ocen Klientów: 724

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji unijnych i rządowych. Obecnie nasz zespół liczy kilkanaście osób, co powoduje, że jesteśmy jedną z największych firm dotacyjnych. Obsługujemy naszych klientów bardzo kompleksowo. Chcemy, by klient mógł przy naszej pomocy wykorzystać pełen potencjał dotacji i zadbać o rozwój swojego przedsiębiorstwa. Dzięki tak dużej liczbie specjalistów jesteśmy w stanie pozyskać praktycznie każde dofinansowanie i na bieżąco monitorować sytuację w celu znalezienia najlepszych możliwości rozwoju i finansowania dla naszych klientów.

Zaufali nam,

czyli poznaj niektórych naszych klientów!

Dowiedz się więcej!

Zostaw nam swój numer telefonu, a my zadzwonimy w celu rozmowy o szczegółach współpracy. Pamiętaj - dotacja w projekcie wynosi aż do 80%!